Algemene Informatie
De kinderen kunnen 4 dagen (ma., di., do. en vr.) op school overblijven tussen 12.00 uur en 13.05 uur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk voor het totale gebeuren. De organisatie van het overblijven, ook wel TSO (tussen schoolse opvang), heeft het schoolbestuur uitbesteed aan 't Kroekestöpke. Aan- en afmeldingen voor het overblijven moeten bij 't Kroekestöpke gedaan worden, zie 'Aan- en afmeldingen'.

Verder is 't Kroekestöpke verantwoordelijk voor de administratie en de financiën van het overblijven, de planning van de overblijfhulpen, speelgoed voor de TSO, en is zij het aanspreekpunt voor alle vragen van ouders en overblijfhulpen rondom de TSO.

Overblijfhulpen en overblijvende kinderen zijn via school WA-verzekerd. Bij moedwillige vernieling door kinderen ligt de aansprakelijkheid bij de betreffende ouders.

Er zijn spelregels voor het overblijven waar de kinderen zich aan moeten houden. Deze zijn te vinden bij 'Spelregels' en hangen op iedere overblijflocatie. Van ouders wordt verwacht dat zij de spelregels met hun overblijvende kinderen doornemen.