Kosten Overblijven
Het tarief voor overblijven is vastgesteld op € 2,- per kind per keer. Via incasso worden deze gelden geïnd. Kinderen van toezichthoudende ouders mogen gratis overblijven.