Aan- en afmeldingen
Kinderen die op vaste dagen overblijven moeten éénmalig met een inschrijfformulier aangemeld worden bij 't Kroekestöpke. Bij overgang van het ene naar het volgende schooljaar hoeven ze niet opnieuw aangemeld te worden.

Meer info: info@kroekestopke.nl of 06-49593557 (0475- 496165).

Wijzigingen (incidenteel of permanent) moeten uiterlijk op de dag van overblijven, tussen 09:00 en 10:00 uur telefonisch gemeld worden. Bij niet afmelden wordt het overblijven toch in rekening gebracht. Tel. 06-49593557.

Kinderen die af en toe overblijven, moeten uiterlijk op de dag van overblijven, tussen 09:00 en 10:00 uur telefonisch aangemeld worden. Tel. 06-49593557.

Aan- en afmeldingen kunnen ook met een Whatsapp-bericht naar 06-49593557.

Eventuele bijzonderheden t.a.v. het eten of medicijngebruik van een kind dient gemeld te worden bij 't Kroekestöpke. Dit wordt voor zover nodig doorgegeven aan de overblijfhulpen zodat er toezicht op gehouden kan worden.