Spelregels Overblijven
 • De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Let er op dat het een verantwoord lunchpakket is (geen koolzuurhoudende dranken, chips en snoep). 
 • De kinderen komen zelfstandig naar de overblijflocatie. Eventuele jassen worden aan de kapstok opgehangen. Bij binnenkomst melden de kinderen zich bij de overblijfhulp met de presentielijst en zoeken een plekje aan tafel. Voor de kinderen van groepen 1 en 2 geldt dat zij door een overblijfhulp uit de klas worden opgehaald. De overblijfhulp controleert de presentielijsten;
 • Binnen lopen we gewoon, dus niet rennen;
 • We eten en drinken binnen en gezamenlijk. Tijdens het eten blijven we op de stoel/kruk (op 4 poten) zitten en mag je alleen "in uiterste nood" van tafel, nadat je dat hebt gevraagd aan een overblijfhulp. Pas als iedereen klaar is met eten, zijn eigen spullen heeft opgeruimd en de overblijfhulp het heeft gezegd, gaan we (buiten) spelen;
 • Tijdens het eten is het rustig en gedragen we ons normaal. Praten mag, schreeuwen niet. Het is niet allemaal op te noemen, maar niet normaal is o.a. boeren, een ander uitlachen, schuiven met trommels of krukken, gooien met spullen, smakken, met opzet knoeien, aan een ander zitten;
 • Na het eten gaan we (buiten) spelen. De overblijfhulp geeft aan welk speelgoed gebruikt mag worden. De kinderen ruimen het speelgoed samen en uiterlijk om 13:00 uur op;
 • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. Deze blijven in de tas/jas;
 • We luisteren naar de overblijfhulp en doen wat er gezegd wordt;
 • We hebben respect voor elkaar, spelen samen, niemand wordt buitengesloten;
 • We hebben respect voor materialen en natuur. Speelgoed gebruiken we waar het voor bedoeld is. Spelen doen we op de plekken waar het mag (niet buiten de hekken, niet in de fietsenstalling en niet in de "tuinen");
 • Bij niet nakomen van de regels wordt je gewaarschuwd. Ernstige overtredingen of herhaaldelijke waarschuwingen worden gemeld bij de leerkracht en 't Kroekestöpke. 't Kroekestöpke neemt hierover contact op met de ouders/verzorgers. Een 3e melding betekent minimaal een week niet meer overblijven.