->SCHOOLTIJDEN
->TOEZICHT SPEELPLAATS
->OP TIJD KOMEN

->SCHOOLVERZUIM
->CONTACT MET DE LEERKRACHT
->GYMROOSTER
->GYMKLEDING
->VIERING VERJAARDAG, SNOEPEN EN TRAKTEREN
->SCHOOLEIGENDOMMEN
->VERKEERSSITUATIE

SCHOOLTIJDEN:
Groep 1
ma-di-wo-do            08.25-14.05 uur (lunch op school)
vrijdag                       vrij

Groep 2-4:
ma-di-wo-do            08.25-14.05 uur (lunch op school)
vrijdag                       08.25-12.00 uur

Groep 5-8:
ma-di-wo-do-vr       08.25-14.05 uur (lunch op school)

NB De pauzes voor de groep 3 t/m 8 is 10.15 -10.30 u en van 12.15-12.30 u.

*LET OP! De bel gaat om 8.23 uur. De bedoeling hiervan is om de effectieve lestijd zo optimaal mogelijk te benutten. Dus 2 minuten inlooptijd en de les kan daadwerkelijk om 8.25 uur beginnen.

TOEZICHT SPEELPLAATS
Er wordt toezicht gehouden 10 minuten voor het begin van elke schooltijd, dus vanaf 8.15 uur. Bovendien is na schooltijd kort toezicht op de speelplaatsen. Stuurt u de kinderen s.v.p. niet eerder naar school!

OP TIJD KOMEN
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, ervoor te zorgen dat uw kinderen op tijd komen.
Kinderen die te laat zijn, kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen. Heeft uw kind een reden om
te laat te komen, geef dan een briefje mee! Bij voorbaat dank.

SCHOOLVERZUIM
Melding schoolverzuim . Bij voorkeur via ouderportaal of telefonisch groep 1 t/m 8 > 491864.
Wij verzoeken u om ziektes via ouderportaal of telefonisch te melden.
Als uw kind, wegens ziekte, de school niet kan bezoeken, dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit
voor aanvang van de schooltijd even aan ons doorgeeft. Wij willen u dringend vragen om bezoeken
aan huisarts, tandarts, specialist en behandelingen van logopedisten tijdens de schooltijden zoveel
mogelijk te beperken.
Wilt u, om welke reden dan ook, een dag vrijaf voor uw kind(eren), dan moet u dit schriftelijk
aanvragen bij de directeur. (Klik hier:  Verlof aanvragen)

CONTACT MET DE LEERKRACHT
Een gesprek met de leerkracht kan in de regel altijd plaatsvinden, maar niet onder schooltijd. U kunt
de leerkracht altijd even aanspreken vóór de bel gaat voor een korte mededeling. Voor een
uitgebreider gesprek vinden wij het fijn als u ná schooltijd afspreekt. Zijn er bijzonderheden waarmee
de leerkracht rekening moet houden, geef dit dan even door.

GYMROOSTER 2021-2022
 
 Groepen 1-2  woensdag
 Groepen 3 en 3-4         maandag en woensdag    
 Groep 4  woensdag en vrijdag
 Groep 5-6A     maandag en donderdag
 Groep 5-6B    woensdag en vrijdag
 Groep 6-7  woensdag en vrijdag
 Groep 7-8 en 8   dinsdag en donderdag


GYMKLEDING
Groep 1 en 2 :
De kinderen gymmen in T-shirt, sportbroek en op blote voeten. Mocht uw kind last hebben van
voetwratten, dan verzoeken wij u uw kind gymschoenen mee te geven in verband met besmetting.
Geeft u dit s.v.p. even door aan de leerkracht? Op de gymdag graag gemakkelijke kleding aan en
geen dubbele knoop in de veters.

Groep 3 t/m 8 :
De kinderen zijn verplicht om gedurende de gymlessen een shirtje, een sportbroek en gymschoenen
te dragen! Met gymschoenen waarmee buiten gelopen is, mag men niet in de gymzaal!
* We verzoeken u een handdoek mee te geven
   De kinderen van groep 3 t/m 8 dienen na elke gymles hun sporttas mee naar huis te nemen.

VIERING VERJAARDAG, SNOEPEN EN TRAKTEREN
De kinderen trakteren niet op school bij verjaardagen. Dit is in overleg met de Ouderraad besloten
om niemand onnodig op kosten te jagen.
In alle groepen wordt op gepaste wijze aandacht besteed aan de verjaardag van de kinderen.
De kinderen mogen geen snoep mee naar school nemen. Bij een speciale gelegenheid (zoals bijv. de
geboorte van een zusje of broertje) is trakteren natuurlijk wel toegestaan.

SCHOOLEIGENDOMMEN
Het gebeurt wel eens dat een leerling door eigen schuld een schooleigendom (potlood of gum)
kwijtraakt of vernielt. Wij zijn van mening dat het pedagogisch juist is, dat de kinderen dit van hun
eigen zakgeld vergoeden. Dus niet uit de beurs van vader of moeder!

VERKEERSSITUATIE
In het verleden zijn, in samenspraak met de gemeente, ouderraad en het team, afspraken gemaakt
m.b.t. een "verkeersveilige fietsroute" van en naar school. Uiteraard juichen wij het toe als alle
kinderen, ouders en andere begeleiders deze "veilige fietsroute" zo veel mogelijk gebruiken.
Hieronder schetsen wij voor u deze route:
- Oversteek bij het kruispunt Kerkstraat - Provincialeweg - Kerkveldweg
- Daar staan voor en na school verkeersbrigadiers (kinderen uit groep 7), die onder leiding van
enkele ouders uw kinderen veilig laten oversteken.

De verkeersbrigadiers staan er:
's morgens om 08.10 u. - 08.25 u.
's middags van 14.05 u. - 14.20 u.


Daarom: niet te vroeg naar school en niet te laat naar huis.
Wij willen een dringend beroep doen op u als u uw kind brengt en haalt, dit te doen via de parkeerplaats op het Pietersplein. Daar dus parkeren en uw kind(eren) te voet naar de ingangen van de school brengen.
Het is voor de veiligheid van de kinderen van groot belang dat u zich te allen tijde houdt aan de gestelde verkeersregels.
Wij verzoeken u vriendelijk alle ingangen vrij te houden, zodat de kinderen zelfstandig het schoolplein kunnen bereiken en verlaten.