Aanmelding nieuwe leerlingen

Van de gemeente Leudal ontvangt de school een overzicht van de geboortes. Op grond van deze gegevens krijgen de ouders van kinderen die in het volgende schooljaar vier jaar worden, medio januari een uitnodiging voor de aanmeldingsdag. 
 
Zodra een kind 4 jaar wordt, kan het geplaatst worden op de basisschool. Kinderen die in de maanden juli, augustus en september 4 jaar worden, starten meteen na de zomervakantie. In de laatste week voor de zomervakantie is er een wisselmiddag. Tijdens deze middag kan uw kind kennis maken met de kinderen en leerkracht bij wij het na de zomervakantie in de groep komt.
Ouders van kinderen die vanaf oktober 4 jaar worden, krijgen ongeveer zes weken voor de verjaardag een uitnodiging om een afspraak voor een kennismaking te maken met de leerkracht.
 
Indien uw kind al een andere basisschool bezoekt en u het wil laten inschrijven op De Zjwiek , dan kunt u contact opnemen met een van de teamleiders van school.