Ouderraad (OR)

 

De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die activiteiten op school organiseren.  De ouderraad bestaat uit een bestuur en een groep projectleiders. Aan het begin van ieder schooljaar worden werkgroepen gevormd, waarin de projectleiders plaatsnemen en contactpersonen uit het schoolteam. Bij de uitvoering van de activiteiten vraagt de OR vaker extra hulp van ouders, zonder deze extra hulp kunnen veel activiteiten niet uitgevoerd worden. Vanaf schooljaar 2023-2024 bekostigen we deze activiteiten vanuit school en vragen we geen vrijwillige ouderbijdrage meer. Het betekent ook dat alle kinderen te allen tijden deel kunnen nemen aan de activiteiten. Daarnaast ontvangt de ouderraad inkomsten uit acties en sponsoring zoals het inzamelen van kleding.


Wilt u meer weten over de Ouderraad, neem dan contact op met de Ouderraad.

Bestuur ouderraad
- Heidi Dirkx (voorzitter)
- Sally Rijks (penningmeester)
- Remy Geraedts (secretaris)


Wat doet de Ouderraad:

In overleg met het team worden een aantal zaken georganiseerd en gefinancierd, t.w.:

 

  • Attentie voor de leerkrachten bij de dag van de leraar (05 oktober)
  • Versieren van de school voor sinterklaas en organisatie Sint op school incl. begeleiding deze dag en organisatie groepscadeaus en snoepgoed
  • Versieren van de school voor kerst en mede-organisatie van de gezamenlijke kerstactiviteit (kerstontbijt-kerstdiner-lichtjestocht of kerstmarkt)
  • Versieren van de school voor carnaval, begeleiding van schoolprinsenparen en hun raad van 11
  • Koningsspelen
  • Organisatie schoolfoto's en begeleiding gedurende deze dag
  • Begeleiding en organisatie van de schoolreisjes
  • Tweejaarlijks organisatie van een thema-avond voor ouders
  • Mede-coördinatie van de brigadiers aan de provinciale weg