Verkeerssituatie

In het verleden zijn, in samenspraak met de gemeente, ouderraad en het team, afspraken gemaakt m.b.t. een "verkeersveilige fietsroute" van en naar school. Uiteraard juichen wij het toe als alle kinderen, ouders en andere begeleiders deze "veilige fietsroute" zo veel mogelijk gebruiken.

 

Hieronder schetsen wij voor u deze route:

 

- Oversteek bij het kruispunt Kerkstraat - Provincialeweg - Kerkveldweg

 

Daar staan voor en na school verkeersbrigadiers (kinderen uit groep 7), die onder leiding van enkele ouders uw kinderen veilig laten oversteken.

 

De verkeersbrigadiers staan er:

's morgens om 08.10 u. - 08.25 u.

's middags van 14.05 u. - 14.20 u.

 

Daarom; niet te vroeg naar school en niet te laat naar huis.

Wij willen een dringend beroep doen op u als u uw kind brengt en haalt, dit te doen via de parkeerplaats op het Pietersplein. Daar dus parkeren en uw kind(eren) te voet naar de ingangen van de school brengen.

Het is voor de veiligheid van de kinderen van groot belang dat u zich te allen tijde houdt aan de gestelde verkeersregels.

Wij verzoeken u vriendelijk alle ingangen vrij te houden, zodat de kinderen zelfstandig het schoolplein kunnen bereiken en verlaten.