Visie en missie

 

De kerntaak van de school is het geven van kwalitatief goed onderwijs, gericht op een brede ontwikkeling en vorming van jonge mensen. Uitgangspunt van Passend onderwijs is het mogelijk maken om ieder kind de aandacht en het onderwijs te geven dat het toekomt, erkenning van ongelijkheid is hiervoor fundamenteel. We kijken naar het 

 kind in zijn totale of brede ontwikkeling; het kind vanuit zowel sociaal(-emotioneel), cognitief evenals cultureel oogpunt. Op onze school is in principe ieder kind welkom. Met in principe doelen we op de eerlijkheid die we betrachten in hetgeen we wel en niet kunnen verzorgen voor het kind. Kunnen we voor een kind niet het beste aanbieden, dan willen we samen met de ouder(s) zoeken naar mooie, krachtige alternatieven. We hebben maar één doel: Het beste voor het kind! We werken zoveel mogelijk thematisch, met eigentijdse materialen en methodes. Het leren in samenhang, het uitdagende en het samenwerken zijn voor ons belangrijke aspecten. Hierbij is het belangrijk dat men zich veilig voelt en dat men weet dat er oog voor elkaar is. Binnen onze school leren we de kinderen vanuit een duidelijke structuur en met respect om te gaan met elkaar. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen, aan de talenten en persoonlijke interesses.

Visie: Op de Zjwiek groeien we vanuit eigenheid, samenwerking en zelfstandigheid in een betekenisvolle omgeving!

Focus:

  • Erkennen van ongelijkheid
  • Actief en intrinsiek leren
  • Eigenaarschap en zelfsturing

Als missie geldt voor ons:

“Ruimte voor ieders talent” - “Ambitieus in Onderwijs”.

Wij willen een school zijn die hoge verwachtingen uitspreekt en deze ook waarmaakt. Verwachtingen naar zowel onderwijsinhoud en -resultaat evenals richting socialiserende aspecten (omgang met elkaar). Dat doen wij naar kinderen, maar ook naar onszelf. Iedereen heeft talenten. De persoonsgerichte ontwikkeling van kinderen naar leren, leven en werken staat centraal. Aansluitend op de kindkenmerken en -behoeftes bieden wij dan ook zoveel als mogelijk uitdagend en toekomstgericht leren. De Zjwiek kiest er hierbij voor om het onderwijs te verbinden met de nieuwe 21e eeuwse competenties, met de competenties die de kinderen nodig hebben om in de 21e eeuw effectief te kunnen functioneren.