Leerling aanmelden

Wat fijn dat u uw zoon/dochter wilt aanmelden op Basisschool de Zjwiek.

Klik op de link om uw contactgegevens te laten zien.
 

Basisschool De Zjwiek

Roggel

contact

 

Procedure aanmelding en inschrijving

Met behulp van het contactformulier op de schoolwebsite kunt u aangeven dat u uw kind(eren) wilt aanmelden op onze school. De administratief medewerker bevestigt de ontvangst van uw verzoek en geeft uw contactgegevens door aan de Intern begeleider van de kleutergroepen. Jaarlijks is er in april een aanmeldingsmoment voor de nieuwe kleuters die in de volgende vlucht terechtkomen. Dit moment wordt tijdig kenbaar gemaakt.

 

Bij de procedure rondom aanmelding en inschrijving moeten scholen voldoen aan de regelgeving rondom passend onderwijs in verband met de zorgplicht. Daarnaast dient er gewerkt te worden volgens de wet- en regelgeving op de privacy (AVG). Het is de plicht van de school als een leerling zich ervan bewust wordt dat een beeld te vormen over of de school kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Vervolgens betekent zorgplicht dat als dat niet het geval is, de school in samenwerking met het samenwerkingsverband de ouders ondersteunt bij het vinden van een passende school voor het kind. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy mag er niet meer informatie gevraagd worden dan op het moment dat het nodig is in het proces. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat de informatie van ouders op een veilige manier aan de school kan worden overgedragen, afhankelijk van de inhoud van de gegevens. Het aanmeldformulier kan worden geleverd door de persoon die het op school heeft opgegeven, per post naar school heeft gestuurd, heeft gescand en vervolgens naar school heeft gestuurd. Het intakeformulier wordt samen met ouders/verzorgers ingevuld, mag persoonlijk worden afgegeven op school in een gesloten enveloppe of per post (met toevoeging vertrouwelijk). Ouders ontvangen na verzending van het contactformulier een bevestiging en een korte uitleg over de procedure.

 

Wij werken nauw samen met 't Kroekestöpke, waardoor peuters al op verschillende momenten kennismaken met de basisschool. Deze intensieve samenwerking houdt in dat de overstap van peutergroep naar basisschool zo klein mogelijk is en soepel verloopt.

Het intakegesprek

Enkele weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, zal het intakegesprek beperkt zijn. De afspraak maken we als we 2 tot 3 maanden voor de 4e verjaardag contact opnemen. 

Tijdens dit gesprek ontmoette u de intern begeleider in een gesprek over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. U krijgt hiervoor een vragenlijst toegestuurd. Deze zullen tijdens het gesprek besproken worden. Zo proberen wij een duidelijke inschatting te maken van wat uw zoon/dochter nodig heeft om bij ons een goede start te kunnen maken. In dit gesprek krijgt u ook de nodige informatie over school, die u nodig heeft voor een goede start van uw zoon/dochter bij ons op school. Uiteraard is er ook ruimte om al uw vragen te stellen. 

Verdeling van leerlingen

Tijdens het intakegesprek bekijken we in welke groep uw zoon/dochter het beste past. Hierbij zijn de (onderwijs)behoeften van uw zoon/dochter als eerste aan de orde. Vervolgens kijken we nog naar veel andere elementen. Hierbij kunt u denken aan verdeling ondersteuningsniveau, verdeling jongens/meisjes, broertjes/zusjes (soms ook neefjes/nichtjes) en als het mogelijk is kijken we ook naar vriendjes/vriendinnetjes. 

Wanneer duidelijk is in welke groep uw zoon/dochter komt, krijgt u een telefoontje van de leerkracht van uw zoon/dochter. U maakt dan de laatste afspraken voor de geboorte van uw zoon/dochter. 

De start

Op het moment dat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, zal hij/zij daadwerkelijk bij ons op school beginnen. De eerste dag is in principe de dag na de vierde verjaardag. Deze dag zullen we altijd even met u afstemmen tijdens het intakegesprek. 

 

Een paar weken na de start van uw zoon/dochter zullen de leerkrachten met u het positieve startgesprek voeren. Hierin worden de eerste weken met u besproken. Mocht u eerder vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd bij de docenten terecht. 

Tijdsmomenten

Wij hebben een goede samenwerking met 't Kroekestöpke/Tamboerijn. De peuters komen af ​​en toe een keer op bezoek op de basisschool en collega's van groep 1/2 van de school komen al regelmatig in de peutergroepen. Zo worden de eerste stappen van kennismaking op een hele natuurlijke manier gezet. Naast deze momenten mag uw zoon/dochter ook één ochtend meekomen draaien in zijn/haar nieuwe groep. De afspraak voor het eerste moment maakt u kennis met de leerkrachten van uw zoon/dochter op het moment dat de leerkrachten u laten weten in welke klas uw zoon/dochter komt. Voor kinderen die niet naar 't Kroekestöpke/Tamboerijn gaan, is ook de wenochtend bedoeld als kennismaking. 

 

Als uw kind een andere kinderopvangorganisatie (bijvoorbeeld Natureluur) zoekt, wordt er contact gezocht met deze organisatie.