Ouderraad (OR)

De Ouderraad wordt gevormd door alle ouders, tenzij ze het tegendeel duidelijk kenbaar hebben gemaakt. Het bestuur van de Ouderraad mag uit maximaal 17 leden bestaan en is een schakel tussen ouders, team, M.R. en College van Bestuur.

De leden van het bestuur van de Ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

Na deze periode kunnen zich kandidaat-leden aanmelden. Dit kunnen ook aftredende leden zijn. Als er meer kandidaten dan zetels zijn, zal er een verkiezing worden gehouden.

Ouders kunnen met voorkomende vragen terecht bij het bestuur van de Oudervereniging. De vragen worden doorgespeeld en u krijgt vervolgens antwoord terug.

 

Het doel van de Ouderraad is de samenwerking tussen ouders en school te vergroten.

 

Wat doet de Ouderraad:

In overleg met het team worden een aantal zaken georganiseerd en gefinancierd, t.w.:

 

 • Attentie voor de leerkrachten bij de dag van de leraar (05 oktober)
 • Versieren van de school voor sinterklaas en organisatie Sint op school incl. begeleiding deze dag en organisatie groepscadeaus en snoepgoed
 • Versieren van de school voor kerst en mede-organisatie van de gezamenlijke kerstactiviteit (kerstontbijt-kerstdiner-lichtjestocht of kerstmarkt)
 • Versieren van de school voor carnaval, begeleiding van schoolprinsenparen en hun raad van 11
 • Koningsspelen
 • Organisatie schoolfoto's en begeleiding gedurende deze dag
 • Begeleiding en organisatie van de schoolreisjes
 • Tweejaarlijks organisatie van een thema-avond voor ouders
 • Financiële ondersteuning van schoolverlaterskamp
 • Mede-coördinatie van de brigadiers aan de provinciale weg

 

Verder wordt er met het team gecommuniceerd over schoolse zaken en denkt men mee over de verkeersveiligheid rondom de scholen.

Men onderhoudt contacten met de M.R.

De Ouderraad vergadert ongeveer 6 x per jaar. De data worden bekend gemaakt op het ouderportaal. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de lerarenkamer van de basisschool.

 

Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00 per kind gevraagd. Deze bijdrage wordt beheerd door de Ouderraad en gebruikt voor diverse vieringen en activiteiten op school. Bij moeilijke financiële positie van ouders/verzorgers kan altijd contact opgenomen worden met de voorzitter en/of penningmeester van de ouderraad of de directie van school om te bekijken wat mogelijkheden zijn.

 

Onze directie bemiddelt overigens ook, vanuit het intermediair zijn van het Jeugdsportfonds, voor ouders die financieel moeilijk zitten en hun kind(eren) graag een sport in clubverband zouden willen laten uitoefenen. Vanuit deze bemiddeling kan een kind veelal gratis gaan sporten!

Voor vergoeding van diverse schoolkosten bestaat, in geval van financieel onvermogen, een mogelijkheid om beroep te doen op stichting Leergeld. Voor meer info hieromtrent zie a.u.b. www.leergeldleudalmaasgouw.nl.

 

De inspectie kijkt bij het toezicht op ouderbijdrage naar de volgende drie punten:

 1. de toelating van leerlingen mag niet afhankelijk worden gesteld van de ouderbijdrage;
 2. in de schoolgids moet worden aangegeven dat het een vrijwillige bijdrage betreft;
 3. de hoogte van de ouderbijdrage moet worden aangegeven.